Aktief Kool Filterkaarsen

Actief koolfiltratie (carbon block) wordt hoofdza­kelijk toegepast voor de verwij­dering van opgeloste organi­sche componenten met lage con­centraties in het (afval)water. 

Enkele te verwijderen stoffen zijn onder andere

  • Gechloreerde oplosmiddelen; dichloormethaan (CHCl2), chloroform
  • Detergenten; dodecylbenzeensulfonaat, tetrapropylbenzeensulfonaat
  • Fenolen; fenol, o-cresol
  • Pesticiden, atrazine, bentazon, isoproturon
  • Overig; actief chloor, kleur- reuk en smaakstoffen

Offerte

Actiefkool filterkaarsen

Meer informatie?
Tel +31 (0)299 62 33 37
info@jmf-filters.nl
JMF-Filters B.V.
Industrieterrein
De Baanstee-West
Amperestraat 11 J
1446 TP Purmerend
The Netherlands